Persondata

Brug af personoplysninger 

Personoplysninger er de oplysninger, hvor vi beder om dine personlige og brugerrelaterede oplysninger, når du benytter de forskellige funktioner på vores hjemmeside.

Vi videregiver ikke oplysninger fra hjemmesiden til 3. part, og vi indsamler ikke personoplysninger uden, at du selv har oplyst dem til os på vores formularer her på hjemmesiden. F.eks. i forbindelse med bestilling af vores nyhedsbrev om brugt udstyr. Du kan tydeligt se på formularerne, hvad det er for oplysninger, du i den sammenhæng giver os.

Når du giver dine personoplysninger til os, bruger vi dem til at give dig den service, du har bedt om – eksempelvis ved at sende dig en e-mail, når vi har brugt udstyr i den eller de kategorier, som du har udtrykt interesse for. Når vi har givet dig det, du har bedt om, sletter vi dine oplysninger. I forbindelse med tilmelding til vores nyhedsbrev om brugt udstyr, sletter vi dig dog først i det øjeblik, du afmelder nyhedsbrevet.

Persondataloven siger, at vi skal opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personoplysninger på computere med begrænset adgang, der er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.

Vi kan dog ikke garantere 100% sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine oplysninger på eget ansvar.
Personoplysninger slettes løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Hvis det viser sig, at oplysningerne er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve dem rettet, slettet eller blokeret. Du kan til en hver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig bliver brugt. Du kan også til en hver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af dine oplysninger vedrørende dig til Datatilsynet, jf. persondatalovens §58, stk. 1.