Blog Image

Flex Leas A/S søger nye aktionærer – og samarbejdspartnere

Med baggrund i en stigende ordreindgang har FlexLeas ApS nu stiftet datterselskabet Flex Leas A/S med henblik på at udvide aktionærkredsen betydeligt.

Læs mere 

Blog Image

  4 januar 2018

Ny afgørelse fra Højesteret om forholdsmæssig registreringsafgift

Højesteret har i en dom afsagt den 19. december 2017 frifundet et leasingselskab i en sag vedrørende en individuelt godkendt leasingaftale, hvor SKAT havde fremsat krav om betaling af fuld registreringsafgift som følge af ændringer i aftalen.

Læs mere 

Blog Image

  1 november 2017

Regnskabsmæssig behandling af leasingaftaler hos leasingtager

Der skelnes mellem finansielle og operationelle leasingaftaler. Hvorvidt der er tale om det ene eller andet afgøres efter en konkret vurdering. Det giver nogle gange udfordringer i praksis, om end der ikke altid er den store tvivl.

Læs mere 

Blog Image

  20 juli 2017

Interessante messer, som vi vil holde øje med i efteråret 2017

2. – 3. September 2017 Auto Show 2017, Odense Congress Center www.occ.dk/events/auto-show-2017...

Læs mere 

Blog Image

  17 maj 2017

Skal leasing bogføres anerledes fremover?

Der blev i januar 2016 udgivet en ny international regnskabsstandard som kaldes ”IFRS 16”, om leasing. Den træder i kraft den 1. januar 2019 og gælder primært for store børsnoterede selskaber. Med ”IFRS 16” ændres den måde, hvorpå disse virksomheder skal indregne leasingaftaler.

Læs mere 

Blog Image

  10 marts 2017

Stigende anvendelse af leasing som finansieringsform

Leasing som begreb er flere hundrede år gammelt og det har forskellige steder i verden været en væsentlig finansieringskilde, mens det i Danmark i mange år nok blev anvendt, men det var alligevel god skik og kutyme, at ”man” selv ejede sine aktiver. Der blev set lidt ned til dem, der anvendte leasing som finansieringskilde i stedet for et banklån.

Læs mere 

Nyheder

Her vil du finde nyheder fra FlexLeas angående leasing og investering.