Klagevejledning

Den direkte facon er ofte den bedste. Hvis du er utilfreds med den måde, du er blevet behandlet på, så ring og snak med os. Det kan jo være, at der blot er tale om en fejl eller misforståelse, som nemt kan rettes.

Send en klage
Du kan også sende en skriftlig klage til:

FlexLeas ApS
Sandmosevej 60
8270 Højbjerg
flexleas@flexleas.dk

Den klageansvarlige hos FlexLeas ApS, vil så undersøge sagen nærmere.

Hvis du ikke er tilfreds med udfaldet af din dialog med os, har du mulighed for
at klage til:

Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk