Vi har delt vores FAQ op i disse punkter:

Hvad kan jeg lease gennem FlexLeas?
Vi arbejder primært med nye aktiver, men vi er åbne for at se på alle henvendelser, så ring/mail og lad os i fællesskab gennemgå dit ønske.

Hvornår begynder min leasingaftale?
Ved din bekræftelse af leveranceaftalen starter leasingaftalen, hvor overtagelsesdatoen markere, hvornår leasingaftalen skal træde i kraft. Leasingaftalen træder således i kraft fra den 1. i den efterfølgende måned efter underskriftsdatoen. For perioden mellem overtagelsesdatoen og og den første opkrævningsdato opkræves der en delleje. Perioden for opkrævning af delleje har ingen indflydelse på leasingaftalens løbetid.

Hvad er minimumsbeløbet for en leasingaftale?
Hos FlexLeas er der intet minimumsbeløb for en leasingaftale.

Hvad er scrapværdi?
Det er det samme som restværdien, det vil sige den værdi, som det anslås at aktivet er værd, når leasingkontraktens aftalte antal perioder udløber.

Hvor lang tid binder jeg mig for i leasingaftalen?
Der aftales i fællesskab, inden indgåelse af leasingkontrakten, en periode, hvor kontrakten løber over – som oftest mellem 3 og 7 år.

Hvad koster det at oprette en leasingaftale?
Der vil være omkostninger til en panthaverdeklaration i aktivets forsikring, hvis ikke forsikringen tegnes gennem FlexLeas. Ved siden af beregnes et ekspeditionsgebyr.
Såfremt der etableres andre sikkerheder for leasingkontrakten kan der komme andre gebyrer til.

Kan jeg afslutte leasingaftalen før tid?
Ja. Der udregnes en amortiseret restgæld med baggrund i de resterende ydelser. Amortiseringen sker ved at tilbagediskontere de fremtidige ydelser og eventuel restværdi til nutidsværdi. Hvis der er aftalt en fast rente kan det forekomme, at der ydermere skal betales en fastrentekompensation. Der kan forekomme indfrielsesgebyrer.

Kan jeg se mine aftaler med FlexLeas nogen steder?
Du får tildelt en personlig adgang til kunde-login, hvorunder du får adgang til dine egne aftaler.

Hvad sker der, når jeg har betalt det antal perioder (måneder/kvartaler/år) som vi har aftalt på min leasingkontrakt?
Hvis det er en operationel leasingkontrakt leveres aktivet tilbage eller der kan aftales en ny leasingperiode. Hvis det er en finansiel leasingkontrakt, kan aktivet også frikøbes til restværdi og du forpligter dig til på anfordring at anvise en køber til udstyrets skønnede værdi. Betingelserne herfor vil fremgå af leasingaftalen.

Hvad sker der med momsen i en leasingaftale?
FlexLeas betaler den fulde moms i forbindelse med købet fra leverandøren af aktivet. FlexLeas har således den likviditetsmæssige belastning af hele momsudlægget på en gang. Herefter beregnes en ydelse på baggrund af bl.a. aktivets værdi excl. moms, som du skal betale over den periode der er aftalt. Denne ydelse vil herefter blive pålagt moms, som du har fradrag for i dit momsregnskab.

Kan jeg afskrive på det leasede udstyr?
Nej, FlexLeas har ejendomsretten til aktivet og dermed også retten til at foretage de skattemæssige afskrivninger.

Men, hvad gør jeg så skattemæssigt, når jeg ikke kan afskrive på udstyret?
Du har retten til at fradrage dine leasingydelser i dit skatteregnskab som en driftsudgift for den periode, som leasingaftalen løber.

Generelle forhold:
Hvad er forskellen på operationel og finansiel leasing? En operationel leasingkontrakt er at betragte som leje af et aktiv. FlexLeas påtager sig risikoen for værdien af aktivet. Samtidig vil vedligeholdelse og lign. oftest være inkluderet i leasingydelsen. Aktivet skal efter endt aftaleperiode tilbageleveres.
Ved en finansiel leasingkontrakt ligger den fulde risiko for aktivets værdi, herunder restværdien samt vedligeholdelse hos leasingtager. Leasingtager har dermed ansvaret for frikøb af aktivet.

Hvad er en købekontrakt med ejendomsforbehold? Din virksomhed bliver ejer af aktivet. Finansieringsselskabet får overdraget købekontrakten fra sælgeren af aktivet, hvor (ejendomsforbeholdet) d.v.s. retten til at tage det solgte aktiv tilbage indgår. Ejendomsforbeholdet gælder indtil din virksomhed har betalt de ydelser som den har forpligtet sig til i h.t. købekontrakten – herefter ophører ejendomsforbeholdet.

Kan der laves rammeaftaler for en virksomheds indkøb? Ja. En rammeaftale er en forhåndsgodkendelse om finansiering af de investeringer, der vil ske inden for en periode indenfor det aftalte rammebeløb og øvrige betingelser.