OPRETTELSE, ÆNDRING OG INDFRIELSE AF AFTALER

 
   
Kontraktændring, herunder debitorskifte  1.500 
Indfrielsestilbud  250 
Førtidig indfrielse  1.000 
   
FORSIKRING  
Forsikringsdeklaration  950 
Ændring af deklaration  950 
Forsikringsselskabsskift *  250 
Rykkerskrivelse for forsikringsrestance  250 
   
RYKKERE OG RESTANCER  
Telefonrykning *  100 
1. rykker  *  100 
2. rykker  *  100 
Blød opsigelse  1.000 
Rykker for vægtafgiftsrestance  250 
Kompensationsbeløb pr. aftale i henhold til renteloven  310 
Bevilget overtræk / henstand pr. aftale  500 
Morarenter / overtræksrente 2% pr. påbegyndt måned 
   
BETALINGER  
Afvisning / tilbageførsel af betalinger via PBS  150 
Returnering af betalinger  150 
Ordinære betalinger ikke ved FI kort eller leverandørservice  50 
Gebyr afvist NETS aftale  150 
   
ØVRIGE GEBYRER  
Adresse Ubekendt/folkeregisteroplysning  350 
Timebetaling pr. time, dog min. ½ time  750 
Kopi af aftale, gammel faktura faktura, posteringsoversigt m.v.   150 
Engagementsforespørgelse fra revisor  600 
Årsopgørelse  500 
Genbestilling af bortkommen registreringsattest + faktiske omkostninger  250 
Notering af transport, udlæg, sekundær pant i stillet sikkerhed pr. aftale  500 
   
*= momsfritaget.