Historie

FlexLeas blev stiftet i 2004 med fokus på at finansiere alle virksomheder, som henvendte sig med varierende ønsker til maskiner, løbetider, afviklingsmulighed e.t.c.

Som følge af finanskrisen oprettede selskabet ingen væsentlige nye aftaler i perioden 2009 – 2015, men nedbragte og afviklede kontrolleret alle indgåede aftaler.

I 2016 var afviklingen tilendebragt og selskabet påbegyndte et nyt indtag af leasingaftaler, men denne gang med en væsentligt højere fokus på samarbejde med danske producenter og forhandlere til gavn for både leverandør og FlexLeas.

FlexLeas’ arbejder nu hen imod sammen med de danske producenter og eksportører, som der samarbejdes med, på sigt at medvirke til finansiering af deres produkter udenfor Danmarks grænser.