Blog Image

Stigende anvendelse af leasing som finansieringsform

Leasing som begreb er flere hundrede år gammelt og det har forskellige steder i verden været en væsentlig finansieringskilde, mens det i Danmark i mange år nok blev anvendt, men det var alligevel god skik og kutyme, at ”man” selv ejede sine aktiver. Der blev set lidt ned til dem, der anvendte leasing som finansieringskilde i stedet for et banklån.

Det har altid været god rådgivning at større aktiver ikke skulle finansieres ved træk på kassekreditten, da det bremsede for de uventede trækmuligheder i den daglige drift. Men ønskede pengeinstituttet ikke at udvide engagementet med yderligere lån, så var et træk på kreditten alligevel en mulighed, når den nu var etableret.

Men med finanskrisens indtog i 2008 oplevede virksomhederne og borgerne generelt, at pengeinstitutsektoren som helhed også havde problemer både med tab, men også med funding og dermed var pengeinstitutterne nødt til at skære ned på udlånene henholdsvis indføre øgede kreditforbehold.

Dette medførte at virksomhederne var nødt til at tænke anerledes for at få deres finansieringer på plads. Det blev mere ”stuerent” at anvende leasing som finansiering, men den største accept af leasing som finansieringsform kom, da bilforhandlerne/-importørerne udviklede flere leasingprodukter til den private borgers bilanskaffelse.

På bare 10 år er leasing som begreb i Danmark blevet en finansieringskilde, mange kender på lige fod med banklånet, da de har været i berøring med produktet i forbindelse med anskaffelse af bil.

Nye begreber som sæsonleasing, splitleasing, releasing, privatleasing – herunder bilabonnement, flexleasing og minileasing dukkede op og blev om ikke kendt af alle, så dog begreber, der blev nemmere at få forklaret og komme til.

På bare 4 år har Interesseorganisationen for danske finansieringsselskaber registreret at leasingudlånet er næsten fordoblet fra 25,9 mia. kr. til i 2016 at være på 45,7 mia. kr.

I dag vil fremmedfinansieringen i virksomheden således være et positivt mix af sammensætningen af bankens kassekredit til de daglige udsving, leasing til de mellemlange anlægsinvesteringer indenfor både stor og små maskinindkøb og endelig den langsigtede realkredit til domicilejendommen.

  • Del: