Blog Image

Øgede krav til splitleasingaftaler

I en splitleasingsaftale skal man være ekstra opmærksom på bilagskravene. Det viser en afgørelse fra Landsskatteretten (SKM 2017.491.LSR). 

Splitleasing er en leasingform, der henvender sig til dig, der bruger bil til både privat- og erhvervskørsel. Ved at lave en splitleasingaftale, kan du undgå at blive beskattet af fri bil. Det foregår på den måde, at du og din arbejdsgiver indgår en leasingaftale på samme bil. Herefter bliver omkostningerne fordelt forholdsmæssigt mellem dig og din arbejdsgiver, sådan at du betaler den del af leasingydelsen der går til privatkørsel og din arbejdsgiver betaler den del der går til erhvervskørsel. Hvis du f.eks. benytter bilen 70 % til erhvervskørsel og 30 % til privatkørsel, skal du kun betale 30 % af omkostningerne ved at benytte bilen privat.

Når du vælger splitleasing, er der nogle generelle krav som du skal være opmærksom på:

  • Fordelingsnøgle
    Når du indgår en splitleasingaftale, skal der fastsættes en såkaldt fordelingsnøgle mellem erhvervs- og privatkørslen. Altså en forventning om hvor stor en del af kørslen der er fordelt mellem privat og erhverv. Dette håndhæves ved at der løbende føres kørselsregnskab.
  • Kørselsregnskab
    Det er meget vigtigt, at du holder øje med og dokumenterer, hvor meget du kører som privat og som virksomhed. Hvis dette bliver dokumenteret forkert eller ikke i tilstrækkelig grad, vil aftalen ikke blive godkendt. Dette løses ofte med en GPS-tracker i bilen.

I en afgørelse i december 2017 tilsidesatte Landsskatteretten en splitleasingaftale, hvilket gjorde at medarbejderen skulle betale skat af fri bil. Ifølge Landsskatteretten var arbejdsgiver og medarbejder ikke opmærksomme nok på kravene til en splitleasingaftale. For at du og din arbejdsgiver ikke ender i samme situation skal I have styr på:

  1. At der oprettes to selvstændige kontrakter: en mellem virksomhed og leasingselskab, og en mellem medarbejder og leasingselskab.
  2. At der løbende bliver ført et detaljeret kørselsregnskab.
  3. At der afregnes over for leasingselskabet mindst hver tredje måned.
  • Del: