Dansk eksport har i mange afskygninger fokus på FN’s verdensmål – og har også haft det i mange år inden det kom på tryk som nogle skrevne internationale mål.

FlexLeas vil som en af sine værdier arbejde for at medvirke til at udvikle nogle af verdensmålene. Det gør vi ikke alene, men med en decideret fokus på at hjælpe de danske producenter, i kraft af det tillægsprodukt vi kan bibringe dem og deres kunder, kan vi understøtte nogle af verdensmålene.

Vores brede fokus er i første omgang på Verdensmålene 9 og 17.

 

Verdensmålene

 

 MÅL 9: INDUSTRI, INNOVATION OG INFRASTRUKTUR

Vedvarende investeringer i infrastruktur og innovation er afgørende drivkræfter for økonomisk vækst og udvikling.

Vi tror på, at ved at hjælpe andre, så hjælper vi også os selv.

Kan vi medvirke til at forøge den økonomiske vækst og udvikling udenfor Danmarks grænser, så vil Danmark med vores åbne økonomi opleve et positivt returflow. Det vil kaste nye muligheder af for FlexLeas, vores ejere og deres medlemmer, vores leverandører og deres medarbejdere, underskoven af sub-leverandører og det lokale opland til leverandøren.

MÅL 17: PARTNERSKABER FOR HANDLING

Fremme af internationale handel vil bidrage til at opnå et universelt, regelbaseret og retfærdigt handelssystem, der er fair og åbent og til fordel for alle.

I FlexLeas tror vi på, at en international reguleret samhandel er med til at løfte levevilkårene til gavn for alle lande. Sammen med vores ejere og garantistillere vil vi gøre det ved løbende at udvide vores handelsrelationer til alle egne af verden.